Lindås-Astrid innser at ho truleg ikkje vert Alver-Astrid

I Alver innser Kristeleg Folkeparti at ordførarvervet glepp. – Me er førebudde på å gje Sentepartiet ordføraren, seier Astrid Aarhus Byrknes i KrF.