Vestland fylke manglar over 400 millionar kroner: Skyv på veg- og skuleprosjekt

Fellesnemnda for nye Vestland fylkeskommune ventar avgjerda om å utsetje fleire investeringsprosjekt som ikkje er begynt på. No vil dei ha meir pengar frå staten.