Får 25 millionar til å bygge rus- og psykiatribustader

Eit samrøystes kommunestyre vedtok 25 millionar til etablering av robuste bustader i Knarvik.