– Bompengar er ein effektiv og rettferdig måte å krevja inn pengar til vedlikehald av veg

Karina Garnes Reigstad er klar for ein ny periode i MDGs sentralstyre.