Slik vert politikarlønene i Alver kommune

Uansett kven som vert ordførar i Alver, må vedkommande rekna med ei monaleg lågare løn enn Lindås-ordføraren har i dag. Men om Radøy-ordføraren får jobben, får han lønsauke.