Bompengekrisen versjon 2.0. Det har blitt et ramaskrik av politisk panikk i bergenske politiske irrganger. Etter FNB har toppet målingene med 24,5% så ser de sittende politikere seg om etter alternative løsninger for å hanke inn igjen tapte velgere. Ja selv Terje Søviknes i Os går mot sin egen regjering og sier «Byvekstavtalen versjon 2.0 ikke er god nok» Utkantkommunene får ikke nok penger. Mon tro om det er den hele og fulle sannheten. Han vil nok sitte på sin taburett i 4 år til og har skjønt folkets røst. Nok er faktisk mere enn nok.

Bergenspolitikerne flyter over av ideer og politiske innspill for hva som kan redde deres taburetter. Her er det alt fra egne bybusser sentralt i Åsane som kan frakte ungdommen til og fra trening og fritid til en inntektsregulert bombelastning. Altså de over og under den «nye» fattigdomsgrensen om man skal tolke det på den måten. De som ikke lenger har råd å kjøre bil. Smak på den dere.

 

Byrådet bes vurdere «behov og muligheten for å etablere en sosial moderasjonsordning». De skal også innhente «mer kunnskap om de sosiale dimensjonene knyttet til bompenger».

Hver eneste politiker river seg nå i håret over innbyggerne i Bergen sin klare tale, og prøver med paniske forslag å snu det de selv har valgt frem.

Deres svanesang og sorti vil ikke bli noe tap for Bergens innbyggere. Tryti & Co kan ta med seg bompengepakken Bergen har forpliktet seg til de neste 20 årene og vi kan håpe at dette kan reverseres med en ny styring.

 

Norge er verdens rikeste land målt pr innbygger. Med mere enn 9000 milliarder på bok så lager Erna Solberg et politisk system via klimatiske forpliktelser et nullvekstmål for Norge.

Slik at det skal bli så dyrt for Norges innbyggere at vi lar bilen stå. Dette er den hele og fulle sannhet som ligger bak dagens bompengefinansiering. Erna sin våte drøm om og nå et klimamål som ikke finnes realistisk. Klimaavtalen ble signert med en forpliktelse til å redusere Norges utslipp på lik linje med andre Europeiske land. Men Norge forurenser ikke en promille av hva andre land gjør sett i forhold til størrelse og antall innbyggere. CO2 forurensningen i Norge er på bunn om man regner på areal kontra Tyskland. Noe som burde være en reell sammenligning da vi har de samme forpliktelsene i reduksjon av klimagasser. Tyskland forbruker kull i stor stil til sin kraftproduksjon og kan med letthet kutte sine utslipp. Norge har vannkraft og kan ikke kutte sine utslipp like lett. Derfor ble bilistene valgt som syndere og de som skulle redusere klimautslippene i Norge. Hadde det tilsvarende skjedd i Frankrike, Tyskland så hadde vi ikke bare hatt gule vester. Vi hadde hatt blodrøde vester som sa unektelig stopp på denne galskapen.