Påhengsmotor-tjuvane slår til igjen: - Dei nærmar seg verdi rundt to millionar kroner

Påhengsmotorar til ein verdi av to millionar kroner er stolne.