Politiet etterforskar mistenkeleg dødsfall i Alver: Den døde var i 20-åra

Politiet ventar no på mellombels obduksjonsrapport.