Gå til sidens hovedinnhold

Plassering av dagsturhytte i Austrheim: «Dessverre jobber kommunen for èn lokalisasjon uten å utrede og vurdere andre alternativer» 

Artikkelen er over 1 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Dagsturhyttene i fylket er et fantastisk prosjekt. Austrheim har flere flotte turområder som trenger en oppjustering i kvalitet og ny giv. Det er derfor gledelig at vi får mulighet til å etablere en dagsturhytte hvor man kan søke ly, skifte klær eller ta seg en pust i bakken ute på tur.

Dessverre jobber kommunen for èn lokalisasjon uten å utrede og vurdere andre alternativer.

I orientering i formannskap i jan-20, ble det presisert at plassering av hytten kan avgjøres senere. I formannskapsmøte febr-20 ble det igjen informert om at plassering kan vente. Argumentasjonen i møtet viser tydelig en langvarig forventning om hytte på Vardetangen grunnet at Markhus, muntlig, til enkeltpersoner, tidligere lovet å stå for dette. Skal en privatpersons brutte løfte om en hytte på Vardetangen være styrende for dagsturhyttens plassering?

Formannskapsmøte mars 20; administrasjonen informerer om at fylket ønsker å raske på i prosessen og at Vardetangen «peikar seg ut». Andre aktuelle steder blir så vidt nevnt. I kommunestyremøte febr-20 stilte flere representanter spørsmål om lokalisasjon. Det ble igjen presisert fra administrasjon at målet nå er å søke, lokalisasjon kommer man tilbake til. Kommunen sendte sjekkliste i feb-20. På spørsmålet «Har vi fått innspel, diskutert med relevante aktører?» svarer kommunen JA. Hvilke aktører??

01.04 fikk Fonnes Bygdelag (FBL) forespørsel om de ønsker å ta på seg tilsyn ved dagsturhytten. Kommunen reserverer seg dog noe, nevner at saken ikke er endelig avgjort da lokalisasjon må opp som sak i kommunestyret. Samtidig tilføyes det at «med en inngått tilsynsavtale med FBL vil Vardetangen peke seg ut».

Man forsøker altså her å ytterligere sikre seg et vedtak for Vardetangen. Har man gjort tilsvarende for andre lokalisasjoner? Brev fra fylkeskommunen 06.04 viser til innkommet søknad om dispensasjon for oppføring av dagsturhytte, på Vardetangen. Fremlegg fra rådmann til formannskapet 23.04 har anbefaling/vedtak om å etablere dagsturhytten der.

Mener rådmannen saken om beliggenhet er belyst grundig fra alle sider og sådan klar for politisk vedtak? Har politikerne i kommunen fått med seg at de blir overkjørt i denne saken? Hvor er det blitt av partiene som ved valget lovet endring, demokratiske prosesser og åpenhet?

Det skinner klart gjennom at kommunen ønsker, og jobber for at hytten skal bli plassert på Vardetangen. Faktisk så mye at man i prosessen galant ignorerer alle andre alternativer og sikrer seg i forkant i alle ledd slik at saken blir klubbet gjennom som ønsket.

Hyttene er tenkt som ly, kombinert med bibliotek mm. Dette HAR man allerede på Vardetangen. Man må også tenke på at et friluftsområde bør begrense mengde byggverk dersom det skal bevare sitt utseende som «friluftsområde».

NÅ er det på tide å prioritere andre områder i kommunen! Hytten ville for eksempel blitt fantastisk på Seteneset, med flott utsikt, badevik, fantastiske fiskeplasser og passende avstand. Minstekrav i saken er en demokratisk prosess og at man løfter blikket noe.

Kommentarer til denne saken