Grønruss: Pia Alina Smit

Pia Alina Smith (18) frå Leiknes er den einaste russen med grøn bukse i Knarvik. For å vera grønruss må ein ha gått ei naturbrukslinje, noko Pia gjorde på Voss. I år tek ho påbygg i Knarvik.

– Ein ser ikkje mykje av grønrussen her. Dei to nærmaste skulane er Stend, som ligg på andre sida av Fana, og ein skule på Voss. Dersom ein er på Voss, er det mange fleire grønruss.

Når ein går med grøn russebukse, kan ein merke at ein skil seg litt ut frå dei raude og blå.

Russeknutane for Knarvikrussen 2019

Mindre utval av russeklede

– Det eg har merka mest, er at ungane ropar «grønruss!», og så kjem dei springande. Utanom det, vil eg ikkje seia at det er nokon skilnad frå til dømes raudruss. Det er ikkje nokre andre knutar, så vidt eg har høyrd. Elles så er det litt mindre utval av russeklede i fargen grøn.

Ein ser som oftast mest av raudrussen, men Pia fortel at ho sjølv ikkje føler at det er nokon forskjellsbehandling av dei ulike fargane.

– Det kan ha noko med at det berre er eg som er grønruss på Knarvik, men det kan hende det er annleis i Bergen. Personleg vil eg ikkje seia at det nokon forskjellsbehandling.

Nh Ung

Denne saka er skriven av avisa Nordhordlands ungdomsredaksjon: Nh Ung.

Les meir om Nh Ung her.

Viktig å ta pausar

Pia har gjort seg nokre tankar om russetida, og ho synest det er viktig at russen er forsiktig.

– Eg trur det er viktig å tenkja seg om to gonger før ein gjer noko som potensielt kan vera risikabelt. Dersom ein tenkjer at noko er litt for ekstremt, er det best å ikkje gjera det. I tillegg er det viktig å ta pausar i russetida dersom ein er veldig aktiv.

Det er lett for å bli utbrent i løpet av russetida, noko som ikkje er bra med tanke på eksamen som nærmar seg.

– Det er eksamenstrekk den 15. mai. Det blir gjerne ikkje så mykje arbeid med skule som det generelt sett er gjennom resten av året. Viss ein er førebudd på at det blir lite arbeid i russetida, og gjer litt ekstra på førehand, går det fint med tanke på skulearbeid.

Til slutt har Pia eit lite tips til framtidige russ:

– Dei fleste eg har snakka med som har dress, meiner det er veldig varmt og stressande. Det er difor betre å velje bukse.

Blåruss: Maria Solberg

– Dei to første åra på vidaregåande gjekk eg service og samferdsel, og no går eg påbygg. Eg hadde eigentleg valet mellom å vere blå- eller raudruss. Favorittfargen min er blå, og då blei det den fargen på russedressen, smiler 18 år gamle Maria frå Knarvik.

I russetida kan det sjå ut til at det er flest raudruss. Heller ikkje Maria tenkjer det er noko særleg forskjellsbehandling, men at det kan variere.

– Nokon ser kanskje på raud som ein meir statusfarge, sidan det er eit teikn på at ein har gått studiespesialiserande, og ikkje yrkesfag. Men eg synest det er koseleg å ha gått yrkesfag!

Følg Nh Ung:

Snapchat: nordhordlandung

Facebook: Nh Ung

Instagram: Nordhordlandung

Nett: nordhordland.no/nh-ung

Einaste jenta

Vidare fortel ho at det er mange som vel blå russeklede, fordi dei synast dei kler den fargen betre. Skiljet er kanskje ikkje like stort lengre, og ein kan i grunnen velja sjølv om ein vil vera blå eller raud. Nokon vil nok følga dei tradisjonelle fargekodane, medan andre tenkjer at det ikkje spelar noko rolle om ein er raud eller blå.

I tillegg til den blå russedressen går Maria med genseren som høyrer til russegruppa Redstorm, der ho er den einaste jenta.

– Eg var ikkje klar over at eg var den einaste jenta først. Me er ein stor gjeng, og det er alltid noko å finna på. På arrangement er det kjekt å sjå andre redstormar, og det er alltid nokon eg kan gå til.

Gruppemedlemmene har same genser og banada dei går med, og dei plar å møtast for å til dømes ete saman eller gjera andre koselege ting.

Ein av gutane

– Mange trur at sidan eg er den einaste jenta får eg ekstra merksemd, men eg er jo berre ein av gutane. Det er ikkje noko forskjellsbehandling mellom oss, fortel Maria.

Vidare seier ho at det er ein veldig hyggeleg gjeng, og at ho er glad for at ho kunne vere med.

Når det kjem til tankane rundt det å vere russ, meiner Maria at det er viktig å ta vare på dei andre rundt seg, og passe på at både du sjølv og dei rundt deg har det bra.

– Eg opplever russetida som noko veldig spanande, og ei tid ein aldri vil gløyme. Trass i at det nærmar seg eksamen, skal eg greie å kome meg gjennom det.