Permitterte som arbeider risikerer straff

Av

Nav påpeikar at det kan få alvorlege konsekvensar for tilsette og arbeidsgivar om permitterte jobbar, med eller utan lønn, på rekninga til staten.