Pål Kårbø blir dagleg leiar i ny bedrift

Den mangeårige politikaren vil no jobbe målretta innanfor samferdsle.