Påhengsmotor-tjuveria: – Vi ønsker at folk ser til båtane sine

Den siste tida har det vore fleire tjuveri av påhengsmotorar ved havner på Radøy. Seinast natt til tysdag vart tre motorar stolne frå Boga småbåthavn, og ein fjerde vart forsøkt stolen.