På jakt etter rektor i flunkande nybygd ungdomsskule

Noverandre rektor håpar mange grip moglegheita til å vere med å byggje opp skulen.