Overrekte gledeleg pengegåve til KnarvikMila

Stiftinga har vorte hardt råka av koronasituasjonen. Denne veka fekk dei ei gledeleg overrasking frå ein av hovudsponsorane.