Over 60 millionar i helse-kutt

Foreslår kutt av middagslevering til heimebuande, redusert heimehjelp og samanslåing av dagsenter for demente.