Osterhallen og ny Eikanger skule kan stå i fare

Om kommunestyret i Alver vel å følgje råda skildra i «skrekkbrevet» frå Fylkesmannen, kan framtida sjå mørk ut ei stund for fleire etterlengta byggjeprosjekt.