Sjeføkonom: Bustaden din blir mindre verd dei neste åra

Av

Samla sett vil det vere ein realprisnedgang for bustader i Noreg dei neste åra, ifølgje prognosar frå sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.