Ordførarane om granskingssaka: – Ser alvorleg på dette

– Verken administrasjonen eller dei økonomiske rammene til Meland var spesielt store, og då vart kanskje ikkje internkontrollar prioritert, seier dåverande Meland-ordførar Øyvind Oddekalv.