Oppsving i hjemmekontor kan gi enorme besparelser: – Vinn-vinn for naturen, bilistene og skattebetalerne

Halvparten av arbeidstakerne har hjemmekontor. Produktiviteten går ikke ned. Men behovet for vei, buss og bane har falt voldsomt.