Opera på Fedje avlyst grunna korona

Laurdag var det duka for både korkonsert og krabbefest og opera på Fedje. Det er no avlyst, melder kommunen.