Freiberg er tysdag til stades under den formelle opninga av havvindparken Arkona saman med statsminister Angela Merkel og den franske energiministeren François de Rugy.

Vindparken i den tyske delen av Austersjøen blir drive av Equinor og det tyske kraftselskapet E.ON. Ifølgje E24 har prosjektet vorte rundt ein milliard kroner billegare enn venta.

Straum til hundretusen

Når parken står ferdig, vil han kunne levere kraft til 400.000 tyske hushald.

– Dette området har eit stort behov for meir energi og rein energi i systemet sitt. Eg er stolt over at Equinor har hatt ei stor rolle i prosjektet, som betyr masse for det grøne skiftet, seier Freiberg til NTB.

Freiberg er ikkje like positiv til å byggje ein havvindpark her heime. Og det sjølv om ei rekke aktørar, som Aker Solutions og El- og IT-forbundet, den siste tida har uttrykt at dei ønsker ei satsing på havvind i Noreg. Reiarlagsforbundet meiner at regjeringa manglar ein tydeleg strategi for å skape ein marknad for havvind her heime.

Kan ikkje konkurrere med energi på land

– Regjeringa vil legge til rette for at eit eller to område til havs kan byggjast ut. Vi kjem til å peike ut område som eignar seg for havvind om kort tid, seier Freiberg.

Han strekar på same tid under at havvind aldri kan konkurrere med mykje billegare fornybar energi på land i Noreg, som vind- og vasskraft. Og ifølgje Freiberg vil ei eventuell utbygging skje utan subsidiar.

– Kostnadene ved å byggje ut havvind er ein heilt annan samanlikna med å byggje ut vindkraft på land, seier han.

Freiberg viser til at Equinor har bedt om mellom 2,5 og 3 milliardar kroner for å drive delar av produksjonen frå Snorre- og Gullfaksfeltet med straum produsert av flytande havvindmøller.

– Det fortel noko om kostnadene ved å byggje ut havvind. Nokon må betale for dette til sjuande og sist, seier han.

– Går hardt utover fiskeriaktiviteten

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) peika nyleg ut 13 område i Noreg dei meiner eignar seg for utbygging av vindkraft på land. Forslaga har møtt kraftig motbør. Turistforeininga kallar det «ein katastrofe» at NVE har peikt ut mange flotte, spennande og mykje brukte naturområde i forslaget sitt.

Også Miljøpartiet Dei Grøne reagerer på NVEs rapport. Talsperson Arild Hermstad strekar under at partiet ønsker ei storstilt satsing på vindkraft, men meiner denne må skje til havs og ikkje på land.

Freiberg trur ikkje det er løysinga og hevdar det vil vere like mange konfliktar knytte til utbygging av vindmøller til havs.

– Fiskeriaktiviteten langs norskekysten er kjempeviktig. Det er like konfliktfylt å setje opp vindmøller langs kysten. Vi vil få akkurat dei same problemstillingane som på land, seier Freiberg.