Vita-kjeden meldt konkurs

I løpet av 2019 har leiinga, styret, eigarar og långivarar arbeidd med ulike alternativ for å redde selskapet, utan å lykkast.