Nytt tilbod på Knarvik vidaregåande skule: Sjå videoen der elevane reklamerer for den nye linja

Med stikkord som gjenbruk, berekraft og redesign ønsker Knarvik vidaregåande skule å rekruttere elevar til ei heilt ny linje. No håpar rektoren at dei får søkarar innan 1. mars.