Nynorskgutane sakkar språkleg akterut

FYLKET: Nynorskgutane får dårlegare språkkarakterar no enn for åtte år sidan, viser forskinga til professor Øystein Vangsnes. – Dei treng fleire tilbod på nynorsk, seier han.