FNB: – Bompengekampen har knapt starta

– Eit kvart vedtak er gyldig inntil det motsette er fatta, seier Morten Klementsen (FNB)