Millionar vert delt ut: Gulen får sju gongar meir enn venta

Kommunane i distriktet får over 15 millionar frå Havbruksfondet.