Kan ikkje konstatere årsaka til forliset

I rapporten frå havarikommisjonen, kan dei ikkje slå fast kva det var som førte til forliset i Austrheim 23. november 2018.