Askeland blir den første til å bere dette kjedet

Tysdag kveld skal det nye fylkesordførarkjedet overrekkast i ein høgtideleg seremoni. Jon Askeland (Sp) blir den første til å bere det.