Manglane florerte på tyngre køyretøy: Eit køyretøy hadde datamaskin i siktsona

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Datamaskin i siktsona, dårlege dekk, mangelfull sikring av last, for tunge bilar, feil med lys, brot på køyre- og kviletid osv. Kontrollørane frå Statens vegvesen fann alle typar feil i helgas to kontrollar.