Varebil dulta bort i autovern og køyrde på bil bakifrå - politiet tok opp jakta, men det vart ikkje enkelt

Nekta å stoppe for politiet - til slutt måtte varebilen hans stoppast fysisk.