No vil Ann Elisabeth starte bakeri og tilsetje ein bakar

Lavik kro AS auka i 2018 inntektene med 100.000 kroner samanlikna med 2017. Det betyr ny rekord i driftsinntekter.

Artikkeltags