Gustav-Erik og Laila har prøvd å selje hotellet i to år

Etter tolv år meiner eigarane at det er tid for eit skifte. – Pris er ikkje det viktigaste for oss, men at dei som kjøper vil bruke eigedommen fornuftig.