Høyanger-bedrift seld: Skal tilsette fleire og nå kundar i heile Norden

Som del av det svenske konsernet Confirma Software skal Compilo AS selje sine tenester til heile Norden.