Ingen gjer det betre enn Hallvard Oppedal og Senterpartiet i Gulen

Hallvard Oppedal og Senterpartiet har gjort eit brakval i Gulen. Sp får 45,6 prosent av røystene når så godt som hundre prosent av røystene er talde opp.