Gulen kommune kan få 160 meter høge vindturbinar mot sin vilje

Selskapet Zephyr AS har fått konsesjon, men det er komme 17 klagar på vedtaket.