Skal ha orden på finansane

NYNORSK: Ingeborg Askeland vil ha det nye reglementet på nynorsk.

NYNORSK: Ingeborg Askeland vil ha det nye reglementet på nynorsk. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Og det helst på nynorsk.

DEL

Lindås kommunestyre har godkjend eit nytt finansreglement, som blant anna omfattar låneopptak og plassering av kort- og langsiktig pengebehaldning.

Fleirtalet i kommunestyret la inn i finansreglementet av det skal rapporterast om avkastning og tap i inneverande og tidlegare år, samanlikna med pengeplassering i bank og i forhold til den generelle kursutviklinga.

Forslaget vart lansert av leiaren i kontrollutvalet, Ingeborg Askeland (SP), som fekk gjennomslag for at finansreglementet skal sendast til ein uavhengig instans for vurdering.

Askeland ber også om at reglementet må skrivast på nynorsk.

Artikkeltags