RadøyGruppen har tapt 26 millionar kroner på to år

Artikkelen er over 2 år gammel

Raude tal frå 2015 heldt fram i 2016, viser rekneskapen til RadøyGruppen AS. Dagleg leiar, Lasse Ståløy, håpar 2017 vil gje balanse i budsjettet.