Optimisme for Mongstad-raffineriet si framtid etter møte med Statoil

Artikkelen er over 2 år gammel

Sjølv om Statoil ikkje kom med nokon lovnad, vart signala om raffineriet på Mongstad oppfatta som positive av dei lokale ordførarane.