Har investert millionar i infrastruktur på Storemyra - no er 1000 dekar klar for nye bedriftsetableringar

Av

– Opninga av dette området er ein milepåle i industrihistoria på Mongstad!