Vegvesenet med storfangst i Nordhordland: Ei rekke manglar og fleire bruksforbod

Nedslåande resultat då Statens vegvesen gjennomførte kontroll i Nordhordland torsdag kveld i forrige veke.