Stiller ufråvikeleg krav for å akseptere ny bomstasjon ved Nordhordlandsbrua

Ein ny bomstasjon må utløyse 1,5 milliardar kroner til ny E39 til Åsane, krev Jon Askeland (Sp).