Etablerer Norske Elementfabrikker AS i Meland: Kan gje 30 nye arbeidsplassar

Presenterte planane hos Industriutvikling Vest i Dampen onsdag.