No har Lindås tilsett dei fire nye rektorane: - Me er nøgd

Tidlegare i år lyste Lindås kommune ut heile fire rektorstillingar. Sjå kven som fekk stillingane her!