Knarvik ungdomsskule skal dele klassar for å få godkjenning

Artikkelen er over 1 år gammel

For å tilfredsstille Miljøretta Helsevern sine krav, må skulen allereie no sette i gang tiltak.