«Forkast forslaget til Norsk Hyttelag. Det må vere fastbuande som styrer utviklinga i norske kommunar»

Kva blir det neste, at ein får fleire stemmer dess meir pengar ein legg att?