Desse lokale nyetableringane er registrert sidan mars

Av

Her er alle føretak som er registrert i elleve kommunar sidan februar.