Desse lokale bedriftene og selskapa har gått konkurs i april

Av

Her er alle konkursar som er registrert i elleve kommunar sidan mars.