Då Jan Erik skulle stemme på bompartiet, var alle stemmesetlane vekke

Nokon hadde fjerna heile bunken med FNB sine stemmesetlar frå stemmelokalet i Lindås bibliotek.