Vil strilane at snøen skal bli liggjande? Nh spurde fire personar i Knarvik

18. januar 2019, kl. 20:43

Fredag ettermiddag lava snøen ned. Avisa Nordhordland spurte fire personar i Knarvik kva dei meiner om det kvite teppet som har lagt seg over distriktet.